Thảo luận sửa chữa máy công trình

Chuyên mục này sẽ dành cho các bạn chuyên ngành máy móc công trình thảo luận về các bệnh , các đời máy , Các vấn đề thường gặp của máy công trình .Là chuyên mục mới nên rất mong các bác cứ vào chém gió cho sôi động !

Khu vực dành cho chủ máy, lái máy

Đây là diễn đàn thảo luận của anh em chủ máy, lái máy cần đặt câu hỏi, không viết sang các mục khác làm loãng diễn đàn các bác nhé
Chủ đề
23
Bài viết
124
Chủ đề
23
Bài viết
124

Facebook OTO HUI

Bên trên