Hoạt động cộng đồng

Thông tin liên quan đến hoạt động xã hội của diễn đàn như: bóng đá, ngày hội việc làm, hoạt động từ thiện vì cộng đồng do OH tổ chức...

Định Hướng Sinh Viên Ô tô

Hành trình định hướng là chuỗi hoạt động hội thảo định hướng nghề nghiệp tại các trường đại học đào tạo ngành ô tô trên cả nước. Kết hợp với các hoạt động online thường xuyên, giúp sinh viên định hướng mục tiêu học tập và rèn luyện đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp.
Chủ đề
7
Bài viết
47
Chủ đề
7
Bài viết
47
Không có

Câu lạc bộ bóng đá O-H

Chủ đề
37
Bài viết
348
Chủ đề
37
Bài viết
348

Ra mắt IC Thông minh EKO 2012

Chủ đề
3
Bài viết
59
Chủ đề
3
Bài viết
59
Không có
Bên trên