Định Hướng Sinh Viên Ô tô

Hành trình định hướng là chuỗi hoạt động hội thảo định hướng nghề nghiệp tại các trường đại học đào tạo ngành ô tô trên cả nước. Kết hợp với các hoạt động online thường xuyên, giúp sinh viên định hướng mục tiêu học tập và rèn luyện đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp.
Bên trên