p0107

  1. Kuntu1997

    Phân tích mã lỗi P0107: Tín hiệu cảm biến áp suất khí quyển thấp

    P0107: Atmosphere Pressure Sensor Signal Too Low/Tín hiệu cảm biến áp suất khí quyển thấp THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI P0107 ATMOSPHERE PRESSURE SENSOR SIGNAL TOO LOW 1. Mô Tả Mã Lỗi P0107: Atmosphere Pressure Sensor Signal Too Low Cảm biến áp suất khí quyển được lắp đặt trong ECU nó là cảm biến dùng...
  2. Kuntu1997

    Hướng Dẫn Sửa Chữa Mã Lỗi P0107 - Trên Hyundai Duty Truck D6CA 2010

    PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0107: MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE CIRCUIT LOW INPUT / CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐƯỜNG ỐNG NẠP MẠCH ĐẦU VÀO THẤP TRÊN HYUNDAI DUTY TRUCK D6CA 2010 (EURO 4) 1. THÔNG TIN CHUNG 1.1. Mô tả mã lỗi Cảm biến áp suất đường ống nạp MAP nằm trên đường ống nạp và cùng với cảm biến nhiệt độ...
Bên trên