Valve zet sensor komatsu -3

kobelcu
Bình luận: 6Lượt xem: 1,054

kobelcu

Tài xế O-H
Nhò càc cų chï giúp cách chïnh con van này ,hôm em súa em pc100-3 áp tőng 300 cå 2 vê .áp khiĕn 30 nhüng máy ko cắt xích đc .em đo 2 đường tyô từ ngăn kéo về balo điều khiển bơm ,em thấy chỉ có một tyô báo0 30kg, tyô còn lại báo 0kg,nhờ các cụ chỉ giùm em cách đo 2 đường chênh lệch áp xuất này với .....nhờ các cụ chỉ giáo cho
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên