Không có tin hiệu cảm biến tốc độ xe

Kuntu1997
Bình luận: 0Lượt xem: 2,390

Kuntu1997

Tài xế O-H
PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0501 TRÊN XE HYUNDAI COUNTY D4DD 2014
P0501 Vehicle Speed Sensor(VSS) Signal Invalid (Không có tin hiệu cảm biến tốc độ xe)

1. Thông tin chung
1.1. Mô tả chung

Cảm biến tốc độ xe là loại cảm biến Hall phát hiện tốc độ xe bằng cách nhận biết tốc độ quay của trục thứ cấp hộp số. Nếu cảm biến tốc độ xe gửi tín hiệu đến ECM, tín hiệu không chỉ được sử dụng cho hiệu chỉnh lượng nhiên liệu tối ưu với vòng quay động cơ hiện tại và tốc độ xe mà còn cho đồng hồ tốc độ xe và thông tin xe tới ETACS.

1.2. Mô tả mã lỗi

Nếu tín hiệu tốc độ xe được phát hiện thay đổi đột ngột trên 100km/h trong 524.3ms trở lên, ECM đánh giá đây là lỗi và DTC được thiết lập. Nguyên nhân có thể là do trục trặc cảm biến hoặc nhiễu tín hiệu vào chân 27 của hộp ECM (F39-4). Tốc độ xe sẽ thay đổi nhanh chóng và ECM không thể nhận diện số. Không thể điều khiển PTO (nếu được trang bị).

1.3. Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi cảm biến tốc độ bánh xe
 • Giắc hoặc mạch cảm biến hở hoặc ngắn mạch
 • Mạch cảm biến tốc độ bánh xe yếu điện
 • Lỗi hộp ECM
1.4. Triệu chứng

 • Sáng đèn động cơ (hoặc đèn Engine Service Soon)
 • Đồng hồ báo tốc độ có thể không hoạt động đúng
 • Lỗi khi chuyển số
1.5. Vị trí

Hình 1: Vị trí cảm biến tốc độ xe

1.6. Sơ đồ mạch điện

Hình 2: Sơ đồ mạch điện của hệ thống
Hình 3: Chân giắc cảm biến tốc độ xe
1.7. Xung tín hiệu.

Hình 4: Xung tín hiệu cảm biến tốc độ xe


2. Hướng dẫn kiểm tra
 • Xem dữ liệu động trên thiết bị chẩn đoán
 • Kết nối thiết bị chẩn đoán với cổng OBD
 • Làm nóng động cơ đến nhiệt độ hoạt động bình thường.
 • Tắt các phụ tải điện và điều hòa không khí.
 • Theo dõi thông số "Tốc độ xe" trên máy chẩn đoánHình 5: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 6: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 7: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 8: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xeHình 9: Kiểm tra và đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 10: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 11: Kiểm tra và đánh giá dữ liệu động của xeKIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY VÀ GIẮC KẾT NỐI

- Nhiều trục trặc trong hệ thống điện là do đường dây truyển tải điện kém và các giắc kết nối

- Lỗi cũng có thể do nhiễu từ các hệ thống điện khác và hư hỏng cơ học hoặc hóa học.

- Kiểm tra kỹ các đầu nối xem có bị lỏng không, kết nối kém, uốn cong, ăn mòn, nhiễm bẩn, hư hỏng

Vấn đề có được tìm thấy?

- Sửa chữa khi cần thiết và sau đó chuyển đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".
Không - Chuyển đến quy trình "Kiểm tra mạch tín hiệu".

KIỂM TRA MẠCH TÍN HIỆU

1. Kiểm tra mạch tín hiệu

 • Tháo giắc nối cảm biến tốc độ xe (F48).
 • Bật chìa khóa ON. Nổ máy.
 • Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc nối cảm biến tốc độ xe và mass.Hình 12: Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc nối cảm biến tốc độ xe và mass.

Hình 13: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 14: Kiểm tra & đánh giá thông số kỹ thuật nguồn tín hiệu cảm biến tốc độ xe

Thông số kỹ thuật: Nguồn của tín hiệu cảm biến tốc độ xe xấp xỉ. 15,09 V

Điện áp đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra mạch tiếp mass".
Không Chuyển đến quy trình "Kiểm tra hở mạch tín hiệu".

2. Kiểm tra hở mạch tín hiệu

 • Tắt chìa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và chân số 27 của giắc nối ECM (F39-4).Hình 15: - Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và chân số 27 của giắc nối ECM


Thông số kỹ thuật: Thông mạch (Dưới 1,0 Ω)

Điện trở đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra ngắn mạch nguồn cảm biến".
Không Sửa chữa chỗ hở mạch và sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".

3.Kiểm tra ngắn mạch nguồn cảm biến

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Bật chìa khóa ON. Không nổ máy.
 • Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và massHình 16: Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass


Thông số kỹ thuật: Dưới 0 ~ 0,1V
Hình 17: Thông số kỹ thuật: Dưới 0 ~ 0,1V


Điện áp đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra ngắn mạch tiếp mass".
Không Sửa chữa chổ hở trên mạch nguồn sau đó chuyển đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe"
4. Kiểm tra ngắn mạch mass

 • Tắt chìa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass.Hình 18: Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass


Thông số kỹ thuật: Vô cùng

Điện trở đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra nguồn điện".
Không Sửa chữa chỗ ngắn mạch tiếp mass sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe"
KIỂM TRA NGUỒN ĐIỆN

1. Kiểm tra điện áp nguồn

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48)
 • Bật chìa khóa ON. Nổ máy.
 • Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass.Hình 19: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass


Thông số kỹ thuật: Nguồn cảm biến tốc độ xe B + V

Điện áp đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra mạch tiếp mass".
Không Chuyển đến quy trình "Kiểm tra hở mạch nguồn"

2. Kiểm tra hở mạch nguồn:

 • Tắt chìa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và cầu chì 11 (10A).Hình 20: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và cầu chì 11


Thông số kỹ thuật: Thông mạch (Dưới 1,0 Ω)

Điện trở đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra mạch tiếp mass".
Không Sửa chữa chổ hở mạch sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe"

KIỂM TRA MẠCH TIẾP MASS

1. Kiểm tra sụt áp mạch tiếp mass

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Bật chìa khóa ON. Không nổ máy.
 • Đo mức sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass.Hình 21: Đo mức sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass


Thông số kỹ thuật: Mức sụt áp trong khoảng 200mV

Độ sụt điện áp đo được nằm trong phạm vi của thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra hở mạch tiếp mass".
Không Sửa chữa nguyên nhân gây ra sụt áp sau đó chuyển đến "Xác minh sau sửa chữa xe"

2. Kiểm tra hở mạch tiếp mass.

 • Tắt chìa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Đo điện trở giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass.Hình 22: Đo điện trở giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass


Đặc điểm kỹ thuật: Thông mạch (Dưới 1,0 Ω)

Điện trở đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra các chi tiết/bộ phận".
Không Sửa chữa hở mạch sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".

KIỂM TRA CHI TIẾT TỪNG BỘ PHẬN

1. Kiểm tra xung tín hiệu của cảm biến tốc độ bánh xe.

 • Bật chìa khóa ON. Không nổ máy.
 • Kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M39-3).
 • Kết nối máy đo xung với chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe.
 • Kiểm tra xung cảm biến tốc độ xe trong điều kiện hoạt động bình thường khi lái xe.
Thông số kỹ thuật
Hình 23: Dạng xung cảm biến tốc độ


Dạng xung cảm biến tốc độ xe có bình thường không?

Chuyển đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".
Không Thay thế cảm biến tốc độ xe sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".

XÁC MINH SAU SỬA CHỮA

 • Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa.
 • Kết nối thiết bị chẩn đoán và chọn chế độ “Mã lỗi chẩn đoán (DTCs)” sau đó xóa DTC.
 • Lái xe trong các điều kiện ghi trong hồ sơ lỗi.
 • Kiểm tra xem DTC có lặp lại bằng cách chẩn đoán bằng thiết bị chẩn đoán không.
DTC có lặp lại không?

Chuyển đến quy trình sửa chữa DTC.
Không Hệ thống hoạt động bình thường


KẾT THÚC.

Xem thêm các bài viết phân tích mã lỗi, tại đây !
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên