p0501

  1. Kuntu1997

    Không có tin hiệu cảm biến tốc độ xe

    PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0501 TRÊN XE HYUNDAI COUNTY D4DD 2014 P0501 Vehicle Speed Sensor(VSS) Signal Invalid (Không có tin hiệu cảm biến tốc độ xe) 1. Thông tin chung 1.1. Mô tả chung Cảm biến tốc độ xe là loại cảm biến Hall phát hiện tốc độ xe bằng cách nhận biết tốc độ quay của trục thứ cấp...
Bên trên