Chia sẻ phần mềm tua contermet và reset túi khí carprog v7.52

grasssing
Bình luận: 24Lượt xem: 2,795

grasssing

Tài xế O-H
chia sẻ phần mềm tua contermet và reset túi khí carprog v7.28
ai cần mình gửi cho nhé
Thông tin bản này :
S5.1 - VAG (Audi, VW, Skoda, Seat) Airbag Reset Tool
S5.2 - BMW Airbag Reset Tool
S5.3 - Mercedes Benz Airbag Reset Tool
S5.4 - FORD Airbag Reset Tool
S5.5 - GM Airbag Reset Tool by OBDII
S5.6 - CARPROG CR16 Airbag tool - Audi, Mercedes, Ford, Volvo
S5.7 - Renault Airbag reset tool
S5.8 - Peugeot Airbag Reset tool
S5.9 - Citroen Airbag Reset tool
S5.10 - Honda Airbag Reset tool
S5.11 - Audi Airbag reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.14 - Ford Airbag Reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.16 - Hyundai Airbag Reset tool
S5.17 - KIA Airbag Reset tool
S5.18 - Lexus Airbag Reset tool
S5.19 - Rover Airbag Reset tool
S5.21 - Mazda Airbag Reset tool
S5.22 - Mitsubishi airbag reset tool
S5.23 - Nissan Airbag reset tool
S5.20 - Mercedes Benz Airbag Reset tool by direct connection
S5.25 - Opel Airbag reset tool by direct connection
S5.27 - Saab Airbag reset tool by direct connection
S5.28 - Subaru Airbag reset tool by direct connection
S5.30 - Toyota Airbag reset tool by direct connection
S5.31 - Alfa Romeo Airbag Reset Tool
S5.32 - Fiat Airbag Reset Tool
S5.33 - Porsche Airbag Reset Tool
S5.34 - Suzuki Airbag Reset Tool
S5.35 - Volvo Airbag Reset Tool
S5.36 - Daewoo Airbag Reset Tool

3. CarProg Full Dash:
S7.1 - VAG CAN programmer
S7.2 - CarProg Dashboard programming
S7.3 - CarProg Dashboard programming package update
S7.4 - Mercedes Benz ASSYST explorer
S7.5- VDO dash decrypt tool - Skoda Roomster, SuperB, VW Polo, Audi A3, A6, Allroad with 93C86 odometer change and PIN reading
S7.6 - Ford odometer change by OBDII (by CAN)
S7.7 - VW 2007+ by OBD - Golf, Passat, Eos, Touran, Tiguan, Octavia with Micronas by diagnostic
S7.8 - VAG VDO dashboards by K-line OBDII diagnostic - VW T5, Passat B5, Skoda SuperB and others
2J74YAUDI - Audi 2J74Y repair software for CarProg
 

vanluong1991

Tài xế O-H
chia sẻ phần mềm tua contermet và reset túi khí carprog v7.28
ai cần mình gửi cho nhé
Thông tin bản này :
S5.1 - VAG (Audi, VW, Skoda, Seat) Airbag Reset Tool
S5.2 - BMW Airbag Reset Tool
S5.3 - Mercedes Benz Airbag Reset Tool
S5.4 - FORD Airbag Reset Tool
S5.5 - GM Airbag Reset Tool by OBDII
S5.6 - CARPROG CR16 Airbag tool - Audi, Mercedes, Ford, Volvo
S5.7 - Renault Airbag reset tool
S5.8 - Peugeot Airbag Reset tool
S5.9 - Citroen Airbag Reset tool
S5.10 - Honda Airbag Reset tool
S5.11 - Audi Airbag reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.14 - Ford Airbag Reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.16 - Hyundai Airbag Reset tool
S5.17 - KIA Airbag Reset tool
S5.18 - Lexus Airbag Reset tool
S5.19 - Rover Airbag Reset tool
S5.21 - Mazda Airbag Reset tool
S5.22 - Mitsubishi airbag reset tool
S5.23 - Nissan Airbag reset tool
S5.20 - Mercedes Benz Airbag Reset tool by direct connection
S5.25 - Opel Airbag reset tool by direct connection
S5.27 - Saab Airbag reset tool by direct connection
S5.28 - Subaru Airbag reset tool by direct connection
S5.30 - Toyota Airbag reset tool by direct connection
S5.31 - Alfa Romeo Airbag Reset Tool
S5.32 - Fiat Airbag Reset Tool
S5.33 - Porsche Airbag Reset Tool
S5.34 - Suzuki Airbag Reset Tool
S5.35 - Volvo Airbag Reset Tool
S5.36 - Daewoo Airbag Reset Tool

3. CarProg Full Dash:
S7.1 - VAG CAN programmer
S7.2 - CarProg Dashboard programming
S7.3 - CarProg Dashboard programming package update
S7.4 - Mercedes Benz ASSYST explorer
S7.5- VDO dash decrypt tool - Skoda Roomster, SuperB, VW Polo, Audi A3, A6, Allroad with 93C86 odometer change and PIN reading
S7.6 - Ford odometer change by OBDII (by CAN)
S7.7 - VW 2007+ by OBD - Golf, Passat, Eos, Touran, Tiguan, Octavia with Micronas by diagnostic
S7.8 - VAG VDO dashboards by K-line OBDII diagnostic - VW T5, Passat B5, Skoda SuperB and others
2J74YAUDI - Audi 2J74Y repair software for CarProg
Tải cái này về thì mình cần thiết bị gì nữa và nếu mua thì giá bao nhiều cụ.???
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên