triển lãm quốc tế ngành giấy

  1. M

    Sôi động Chuỗi triển lãm quốc tế hàng đầu Việt Nam

    Lớn hơn về quy mô, gia tăng về số lượng tham gia Chuỗi triển lãm quốc tế Giấy, Cao su – Nhựa, Sơn phủ và Mực in Việt Nam Xác định vai trò là chiếc cầu nối thương mại đáng tin cậy cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trao đổi, giao thương và thúc đẩy hợp tác kinh doanh trong ngành Giấy...
Bên trên