#thuykich #dongco

  1. trivan98

    Khoang động cơ ngập nước

    Ví dụ một em xe con đang chạy bon bon trên đường Sài Gòn mưa gió, bỗng dưng em ấy mắc phải chỗ trũng nước ngập cả khoang động cơ thì xe sẽ bị gì các bác! Các bác biết gì về thủy kích?
Bên trên