phân tích mã lỗi p0231

  1. Kuntu1997

    Chữa bệnh mạng giao tiếp CAN HIGH mất kết nối của Hyundai Accent 2015

    PHÂN TÍCH MÃ LỖI U0001: HIGH SPEED CAN COMMUNICATION BUS OFF - MẠNG GIAO TIẾP CAN TỐC ĐỘ CAO MẤT KẾT NỐI TRÊN HYUNDAI ACCENT (RB) 2015 G 1.5 MPI 1. THÔNG TIN CHUNG 1.1. Mô tả mã lỗi Trên các dòng xe điều khiển bằng điện tử, có rất nhiều hệ thống được sử dụng trên xe, và mỗi hệ thống dược...
  2. Kuntu1997

    HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0231 TRÊN DÒNG XE FORD RANGER 2015 PHẦN 1

    Mã lỗi P0231 - Fuel Pump Sencondary Circuit Low Voltage – Mạch bơm nhiên liệu thứ cấp điện áp thấp ► Xem cách khắc phục mã lỗi P0180 trên xe Ford Ranger. 1. Thông tin chung 1.1 Mô tả mã lỗi P0231 Mã lỗi được thiết lập nếu điện áp mạch điều khiển bơm nhiên liệu (FPC) nhỏ hơn hoặc lớn hơn...
Bên trên