maydocloi

  1. Kuntu1997

    Coding hệ thống túi khí SRS trên xe Triton

    CODING HỆ THỐNG TÚI KHÍ SRS BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN AUTEL MS906BT Gần đây có nhiều Anh Em hỏi cách lấy code túi khí từ hộp túi khí đã kích hoạt nổ và coding lại hệ thống túi khí mới cho xe. Khi hệ thống túi hoạt động theo cách thông thường của nhà sản suất thì chúng ta cần phải thay lại hết hệ...
Bên trên