lỗi p0231

  1. Kuntu1997

    HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0231 TRÊN DÒNG XE FORD RANGER 2015 PHẦN 1

    Mã lỗi P0231 - Fuel Pump Sencondary Circuit Low Voltage – Mạch bơm nhiên liệu thứ cấp điện áp thấp ► Xem cách khắc phục mã lỗi P0180 trên xe Ford Ranger. 1. Thông tin chung 1.1 Mô tả mã lỗi P0231 Mã lỗi được thiết lập nếu điện áp mạch điều khiển bơm nhiên liệu (FPC) nhỏ hơn hoặc lớn hơn...
Bên trên