lỗi hệ thống làm mát

  1. Kuntu1997

    Cách xử lí mã lỗi P0128: Lỗi hệ thống làm mát - Cooling System Malfunction

    PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0128: COOLING SYSTEM MALFUNCTION / HỆ THỐNG LÀM MÁT CÓ VẤN ĐỀ TRÊN HONDA CR-V 2015 2WD L4-2.4L 1. THÔNG TIN CHUNG 1.1 Mô tả chung Van hằng nhiệt được đóng lại khi nhiệt độ nước làm mát động cơ thấp, khi đó nước làm mát động cơ sẽ ngừng tuần hoàn để động cơ được làm nóng...
Bên trên