lập trình cảm biến áp suất lốp

  1. Kuntu1997

    Hướng Dẫn Kiểm Tra Và Lập Trình Cảm Biến Áp Suất Lốp

    HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ LẬP TRÌNH CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP BẰNG AUTEL TS508 Đèn cảnh báo áp suất lốp trên xe sáng, với mục đích thông báo đến tài xế có sự chênh lệch giữa áp suất thực tế của xe với thống số chuẩn. Thông thường lốp cần dược bơm để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Nếu sau...
Bên trên