c0043

  1. Kuntu1997

    Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi C0043 Pump Motor Does Not Switch On

    CẨM NANG SỬA CHỮA MÃ LỖI C0043 PUMP MOTOR DOES NOT SWITCH ON Thông tin xe: Hyundai Light Duty Truck [HD35] 2015 (Hệ thống ABS Wabco) C0043 pump motor does not switch on (Lỗi Công tắc mô tơ bơm không chuyển ON) THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI C0043 PUMP MOTOR DOES NOT SWITCH ON 1. Mô tả mã lỗi...
Bên trên