b1211

  1. Kuntu1997

    Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi B1211 11: Driver-Side Pre-Tensioner Seat Belt Circuit Short To Body Ground

    CẨM NANG SỬA CHỮA MÃ LỖI B1211 11 DRIVER-SIDE PRE-TENSIONER SEAT BELT CIRCUIT SHORT TO BODY GROUND Thông tin xe: Mazda 3 2014 (Hệ thống túi khí) B1211 11: Driver-Side Pre-Tensioner Seat Belt Circuit Short To Body Ground / Chạm mass thân xe mạch dây đai an toàn phía tài xế THÔNG TIN CHUNG...
Bên trên