XE LEAD ĐỜI ĐẦU HAO NHỚT

H
Bình luận: 20Lượt xem: 9,848

cuncontiti

Tài xế O-H
Mấy cái xe tay ga. Nó điều có bộ phận xử lý khí thải. Làm gì mà đổ khói như mấy xe dream, wave ngày xưa.

Hệ thống sử lý khí thải trên xe chỉ đưa một phần nhỏ quay về thui Chứ nếu sử lý được hết toàn bộ thì thế giới đã không kêu gọi giảm lượng khí thải của các nước công nghiệp !Bác nhỉ!

Xe dap teen
 

Sangtphcm

Tài xế O-H
Hệ thống sử lý khí thải trên xe chỉ đưa một phần nhỏ quay về thui Chứ nếu sử lý được hết toàn bộ thì thế giới đã không kêu gọi giảm lượng khí thải của các nước công nghiệp !Bác nhỉ!

Xe dap teen
Cảm biến với bộ phận sử lý khí thải khác nhau nhé cụ. Thằng novo 1,2 có phun xăng đâu mà cũng co xử lý khí thải vậy. Nó chỉ là 1 bộ phận ko co dây điện gì cả. Bác nhận định được xử lý khí thải với cảm biến oxy khác nhau nhé.
 

suachuaxemay2607

Tài xế O-H
Các Bác tư vấn với, em chạy con lead đời dầu mới 20000km mà hao nhớt kinh, khoảng 800km là hết nhớt. kiểm tra thì bạc piittong tốt, khg thất lên nhớt thế mà hao nhớt gớm thiệt. mong các bac tư vấn giúp.
bác có thể cho em hỏi vài ý ko.
1:theo bác thì động cơ xe máy có những chi tiết nào có thể lọt dầu
2.tiêu chuẩn bạc piton bác đo là bao nhiêu
3.bác đã kiễm tr những gì rồi
 

trungtin1983

Tài xế O-H
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
 

havuhoang

Tài xế O-H
Kiểm tra xem có sì nhớt ở đâu không nữa chứ piston bạc thì ra khói là biết à ...
đã kiểm tra tất cả mọi thứ OK
[MERGETIME="1434017887"][/MERGETIME]
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
đã xoáy và thay phốt xú bap
[MERGETIME="1434017925"][/MERGETIME]
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!

đã xoáy và thay phốt xú bap
[MERGETIME="1434017937"][/MERGETIME]
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!

đã xoáy và thay phốt xú bap
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
đã xoáy và thay phốt xú bap
[MERGETIME="1434018005"][/MERGETIME]
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!

đã xoáy và thay phốt xú bap
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
đã xoáy và thay phốt xú bap
bác có thể cho em hỏi vài ý ko.
1:theo bác thì động cơ xe máy có những chi tiết nào có thể lọt dầu
2.tiêu chuẩn bạc piton bác đo là bao nhiêu
3.bác đã kiễm tr những gì rồi

đã xoáy và thay phốt xú bap, bạc pitto6ng thì Ok
[MERGETIME="1434018098"][/MERGETIME]
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!

đã xoáy và thay phốt xú bap
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
đã xoáy và thay phốt xú bap
bác có thể cho em hỏi vài ý ko.
1:theo bác thì động cơ xe máy có những chi tiết nào có thể lọt dầu
2.tiêu chuẩn bạc piton bác đo là bao nhiêu
3.bác đã kiễm tr những gì rồi

đã xoáy và thay phốt xú bap, bạc pitto6ng thì Ok
[MERGETIME="1434018198"][/MERGETIME]
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!

đã xoáy và thay phốt xú bap
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
đã xoáy và thay phốt xú bap
bác có thể cho em hỏi vài ý ko.
1:theo bác thì động cơ xe máy có những chi tiết nào có thể lọt dầu
2.tiêu chuẩn bạc piton bác đo là bao nhiêu
3.bác đã kiễm tr những gì rồi

Mong các bác chỉ giúp
[MERGETIME="1434018206"][/MERGETIME]
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!

đã xoáy và thay phốt xú bap
cụ xem 2 phôt supap chưa?thằng này cũng gây hao nhớt,bác có để cho xe nổ nóng xem có ra khói ít kg nhá.bình thường máy nguội thì kg sao,nhung nóng máy lên thì nó ra khói trắng nhẹ.cụ để ý xem saoVAIXExin góp vài ý với cụ?!
đã xoáy và thay phốt xú bap
bác có thể cho em hỏi vài ý ko.
1:theo bác thì động cơ xe máy có những chi tiết nào có thể lọt dầu
2.tiêu chuẩn bạc piton bác đo là bao nhiêu
3.bác đã kiễm tr những gì rồi

Mong các bác chỉ giúp
 

cuncontiti

Tài xế O-H
Cảm biến với bộ phận sử lý khí thải khác nhau nhé cụ. Thằng novo 1,2 có phun xăng đâu mà cũng co xử lý khí thải vậy. Nó chỉ là 1 bộ phận ko co dây điện gì cả. Bác nhận định được xử lý khí thải với cảm biến oxy khác nhau nhé.

Dạ cháu trả lời theo coment của bác mà hihih! cảm biến oxy với xử lý thải sao như nhau được hihih!

Xe dap teen
 

cuncontiti

Tài xế O-H
:) kiểm tra thì bạc piittong tốt, khg thất lên nhớt

Cháu không hỉu câu này hic ! không thất lên nhớt là không thấy lên nhớt ạ!
Nếu cái ắc này bác mà kiểm tra không thấy lên nhớt thì máy sẽ bị bó cứng mất!

Theo ngu kiến của cháu :
- kiểm tra dò rỉ nhớt
-ống thông hơi đầu bò
-quạt gió
-nước mát có tuần hoàn không
-dầu có bơm không
-phớt ghít
-chết secmang dầu
- ....... vv .......
Xe dap teen
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Các Bác tư vấn với, em chạy con lead đời dầu mới 20000km mà hao nhớt kinh, khoảng 800km là hết nhớt. kiểm tra thì bạc piittong tốt, khg thất lên nhớt thế mà hao nhớt gớm thiệt. mong các bac tư vấn giúp.
Xe của bác mất dầu qua đường xuppap rồi. Mòn ống git
 

nightmare.46

Tài xế O-H
Cảm biến với bộ phận sử lý khí thải khác nhau nhé cụ. Thằng novo 1,2 có phun xăng đâu mà cũng co xử lý khí thải vậy. Nó chỉ là 1 bộ phận ko co dây điện gì cả. Bác nhận định được xử lý khí thải với cảm biến oxy khác nhau nhé.
Ý cụ bộ luân hồi khí thải? Cụ không thấy có dây điện vì nó còn thô sơ, cơ khí! Chứ trên ô tô nó điều khiển điện tử từ lâu rồi ma em vẫn thấy nó khói! Cụ có biết mục đích lắp bộ đấy lên xe làm gì không?
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Chủ đề bác đang quan tâm

Bên trên