Tổng hợp tài liệu sửa chữa máy công trình-xây dựng Doosan

Gia_Cat_Luong
Bình luận: 24Lượt xem: 19,089

Gia_Cat_Luong

Moderator
Tổng hợp tài liệu sửa chữa máy công trình-xây dựng Doosan

Dưới đây là sự tổng hợp lại những tài liệu sửa chữa máy công trình-xây dựng Doosan đang được chia sẻ trên diễn đàn OTO-HUI.

1. Máy xúc đào Doosan

may-xuc-dao-doosan-dx300 tai lieu sua chua.jpg

[0001526] Doosan Basic hydraulic system (Excavator)
[0001523] Doosan DX225LC Shop Manual
[0001554] Doosan DX140W- DX160W Shop Manual
[0001555] Doosan Wheel Excavator DX210W Shop Manual
[0001557] Daewoo Doosan DX420LC Excavator Service Shop Manual
DX60R shop manual
DX300LC shop manual.
Dx 140w 160w Shop Maual
DX140W- Shop Manual
[0001529] Doosan Solar 220LC-V Shop Manual
[0001521] Doosan Solar 225LC-V Shop manual
[0001530] Doosan Solar 340LC-V shop manual
Daewoo Doosan S130W-V Shop Manual
[0001552] Sách hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng máy xúc đào bánh xích Daewoo Solar 300LC-V
Sơ đồ điện máy xúc Doosan Solar S140W-V
[0001561] Daewoo Doosan Solar140W-V/160W-V Excavator Service Shop Manual
[0001562] Daewoo Doosan Solar 170W-V Excavator Service Shop Manual
[0001564] Daewoo Doosan Solar200W-V Wheel Excavator Shop Manual
[0001568] Daewoo Doosan Solar 130LC-V Excavator Shop Manual
[0001567] Daewoo Doosan Solar 300LC-V Excavator Shop Manual
Sơ đồ mạch thủy lực Dooasan 210WV
[0001534] Daewoo Doosan S300LC-V Shop Manual
Solar S220LC-V Shop manual
Solar 400LC-V Operation and Maintenance Manual
Doosan S210W-V Hydraulic Circuit
[0001575]Sách hướng dẫn vận hành và bảo hành máy xúc đào thủy lực bánh lốp Solar 210W-V
[0001575]Sách hướng dẫn vận hành và bảo hành máy xúc đào thủy lực bánh lốp Solar 140W-V
[0001531] Electric + hydraulic schematic for Daewoo S170-3 Excavator

2. Một số động cơ của Doosan

[0001525] Operation & Maintenance Manual Doosan Diesel Engine DL08
Daewoo Doosan DB58,DB58T & DB58TI Diesel Engine Shop Manual
Doosan DV11 Diesel engine shop manual
Doosan DV11 Diesel engine shop manual

[0001517] Doosan Maintenance Manual Diesel Engine D1146, D1146TI, DE08TIS
[0001522] Daewoo Service Manual Diesel Engine D1146 D1146T D2366 D2366T
[0001527] Doosan Operation and Maintenance Manual Diesel Engine DB58, DB58S, DB58T ,DB58TI , DB58TIS
[0001774] Doosan engine manual (DE12T, DE12TI, DE12TIA and DE12TIS)

Ngoài ra còn một số tài liệu sửa chữa khác:

[0001548] Doosan Forklift manuals
Doosan (Daewoo) Forklift EPC updated to 07/2010
[0001528] Doosan all models electrical and Hydraulic Schematic
Doosan e-Doctor user manual
 

dangdungdaloc

Tài xế O-H
Tổng hợp tài liệu sửa chữa máy công trình-xây dựng Doosan

Dưới đây là sự tổng hợp lại những tài liệu sửa chữa máy công trình-xây dựng Doosan đang được chia sẻ trên diễn đàn OTO-HUI.

1. Máy xúc đào Doosan


[0001526] Doosan Basic hydraulic system (Excavator)
[0001523] Doosan DX225LC Shop Manual
[0001554] Doosan DX140W- DX160W Shop Manual
[0001555] Doosan Wheel Excavator DX210W Shop Manual
[0001557] Daewoo Doosan DX420LC Excavator Service Shop Manual
DX60R shop manual
DX300LC shop manual.
Dx 140w 160w Shop Maual
DX140W- Shop Manual
[0001529] Doosan Solar 220LC-V Shop Manual
[0001521] Doosan Solar 225LC-V Shop manual
[0001530] Doosan Solar 340LC-V shop manual
Daewoo Doosan S130W-V Shop Manual
[0001552] Sách hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng máy xúc đào bánh xích Daewoo Solar 300LC-V
Sơ đồ điện máy xúc Doosan Solar S140W-V
[0001561] Daewoo Doosan Solar140W-V/160W-V Excavator Service Shop Manual
[0001562] Daewoo Doosan Solar 170W-V Excavator Service Shop Manual
[0001564] Daewoo Doosan Solar200W-V Wheel Excavator Shop Manual
[0001568] Daewoo Doosan Solar 130LC-V Excavator Shop Manual
[0001567] Daewoo Doosan Solar 300LC-V Excavator Shop Manual
Sơ đồ mạch thủy lực Dooasan 210WV
[0001534] Daewoo Doosan S300LC-V Shop Manual
Solar S220LC-V Shop manual
Solar 400LC-V Operation and Maintenance Manual
Doosan S210W-V Hydraulic Circuit
[0001575]Sách hướng dẫn vận hành và bảo hành máy xúc đào thủy lực bánh lốp Solar 210W-V
[0001575]Sách hướng dẫn vận hành và bảo hành máy xúc đào thủy lực bánh lốp Solar 140W-V
[0001531] Electric + hydraulic schematic for Daewoo S170-3 Excavator

2. Một số động cơ của Doosan

[0001525] Operation & Maintenance Manual Doosan Diesel Engine DL08
Daewoo Doosan DB58,DB58T & DB58TI Diesel Engine Shop Manual
Doosan DV11 Diesel engine shop manual
Doosan DV11 Diesel engine shop manual

[0001517] Doosan Maintenance Manual Diesel Engine D1146, D1146TI, DE08TIS
[0001522] Daewoo Service Manual Diesel Engine D1146 D1146T D2366 D2366T
[0001527] Doosan Operation and Maintenance Manual Diesel Engine DB58, DB58S, DB58T ,DB58TI , DB58TIS
[0001774] Doosan engine manual (DE12T, DE12TI, DE12TIA and DE12TIS)

Ngoài ra còn một số tài liệu sửa chữa khác:

[0001548] Doosan Forklift manuals
Doosan (Daewoo) Forklift EPC updated to 07/2010
[0001528] Doosan all models electrical and Hydraulic Schematic
Doosan e-Doctor user manual
bác có Daewoo solar s130w-3 đời 1996 không bác ơi.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên