Sơ đồ động hộp số 5 cấp

khoadongluc
Bình luận: 32Lượt xem: 81,208

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên

so-do-hop-so-5-cap.jpg

Hình 1 : Sơ đồ động hộp số 5 cấp
Bánh răng 4, 6, 8, 10, 12 luôn quay trơn trục thứ cấp và các bánh răng này luôn ăn khớp với các bánh răng 3, 5, 7, 9, 11 của trục trung gian. Hộp số trang bị ba bộ đồng tốc, số tiến hoặc lùi được gài bằng cách di chuyển bộ đồng tốc.
Hộp số 5 cấp tốc độ được thiết kế cho động cơ dầu Diesel, công suất thấp bốn số đầu tiên giúp cho động cơ tăng tốc nhanh chóng, số 5 giữ cho tốc độ động cơ giảm khi chạy đường trường để tăng tính kinh tế và tăng tuổi thọ.
· Số1:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh răng 4 của trục thứ cấp ,momen sẽ được truyền từ bánh răng 1, 2 , 3 , 4 và truyền đến trục cácđăng .
· Số 2:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía trước, các răng của bộ đồng tốc ăn khớp với vành răng của bánh răng số 6 trục thứ cấp. Momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 5 , 6 truyền ra cácđăng .
· Số 3:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh răng bánh răng 8 của trục thứ cấp , momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 7, 8 truyền ra cácđăng .
· Số 4:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh số 1 của trục sơ cấp làm cho trục sơ cấp và thứ cấp nối với nhau , trục trung gian không tham gia vào việc truyền momen xoắn .
· Số 5 :
Đẩy tay số cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía sau ăn khớp với bánh răng số 10 của trụv thứ cấp . Lúc này một bánh răng lớn của trục trung gian sẽ kéo bánh răng nhỏ của trục thứ cấp tạo nên một tỷ số truyền nhỏ hơn 1.
· Số lùi:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh răng 12 của trục thứ cấp, momen sẽ truyền từ 1, 2, 11, 13, 12 làm cho trục thứ cấp quay ngược chiều với trục sơ cấp.
so-do-hop-so-5-cap (1).jpg

 

BDCS

Tài xế O-H


Hình 1 : Sơ đồ động hộp số 5 cấp
Bánh răng 4, 6, 8, 10, 12 luôn quay trơn trục thứ cấp và các bánh răng này luôn ăn khớp với các bánh răng 3, 5, 7, 9, 11 của trục trung gian. Hộp số trang bị ba bộ đồng tốc, số tiến hoặc lùi được gài bằng cách di chuyển bộ đồng tốc.
Hộp số 5 cấp tốc độ được thiết kế cho động cơ dầu Diesel, công suất thấp bốn số đầu tiên giúp cho động cơ tăng tốc nhanh chóng, số 5 giữ cho tốc độ động cơ giảm khi chạy đường trường để tăng tính kinh tế và tăng tuổi thọ.
· Số1:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh răng 4 của trục thứ cấp ,momen sẽ được truyền từ bánh răng 1, 2 , 3 , 4 và truyền đến trục cácđăng .
· Số 2:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía trước, các răng của bộ đồng tốc ăn khớp với vành răng của bánh răng số 6 trục thứ cấp. Momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 5 , 6 truyền ra cácđăng .
· Số 3:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh răng bánh răng 8 của trục thứ cấp , momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 7, 8 truyền ra cácđăng .
· Số 4:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh số 1 của trục sơ cấp làm cho trục sơ cấp và thứ cấp nối với nhau , trục trung gian không tham gia vào việc truyền momen xoắn .
· Số 5 :
Đẩy tay số cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía sau ăn khớp với bánh răng số 10 của trụv thứ cấp . Lúc này một bánh răng lớn của trục trung gian sẽ kéo bánh răng nhỏ của trục thứ cấp tạo nên một tỷ số truyền nhỏ hơn 1.
· Số lùi:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh răng 12 của trục thứ cấp, momen sẽ truyền từ 1, 2, 11, 13, 12 làm cho trục thứ cấp quay ngược chiều với trục sơ cấp.

hôm nay trên trường e tháo cái hộp số này bác ạ, nhưng nó "siđa quá" nên e không thể gài số được :'( e xác định cái sơ đồ sang số như này bác xem giúp em có đúng ko?

sơ đồ sang số.JPG
 

DuyAnh1995

Tài xế O-H


Hình 1 : Sơ đồ động hộp số 5 cấp
Bánh răng 4, 6, 8, 10, 12 luôn quay trơn trục thứ cấp và các bánh răng này luôn ăn khớp với các bánh răng 3, 5, 7, 9, 11 của trục trung gian. Hộp số trang bị ba bộ đồng tốc, số tiến hoặc lùi được gài bằng cách di chuyển bộ đồng tốc.
Hộp số 5 cấp tốc độ được thiết kế cho động cơ dầu Diesel, công suất thấp bốn số đầu tiên giúp cho động cơ tăng tốc nhanh chóng, số 5 giữ cho tốc độ động cơ giảm khi chạy đường trường để tăng tính kinh tế và tăng tuổi thọ.
· Số1:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh răng 4 của trục thứ cấp ,momen sẽ được truyền từ bánh răng 1, 2 , 3 , 4 và truyền đến trục cácđăng .
· Số 2:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía trước, các răng của bộ đồng tốc ăn khớp với vành răng của bánh răng số 6 trục thứ cấp. Momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 5 , 6 truyền ra cácđăng .
· Số 3:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh răng bánh răng 8 của trục thứ cấp , momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 7, 8 truyền ra cácđăng .
· Số 4:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh số 1 của trục sơ cấp làm cho trục sơ cấp và thứ cấp nối với nhau , trục trung gian không tham gia vào việc truyền momen xoắn .
· Số 5 :
Đẩy tay số cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía sau ăn khớp với bánh răng số 10 của trụv thứ cấp . Lúc này một bánh răng lớn của trục trung gian sẽ kéo bánh răng nhỏ của trục thứ cấp tạo nên một tỷ số truyền nhỏ hơn 1.
· Số lùi:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh răng 12 của trục thứ cấp, momen sẽ truyền từ 1, 2, 11, 13, 12 làm cho trục thứ cấp quay ngược chiều với trục sơ cấp.

thế lúc về 0 thì sao bác ( Mo ) ?
 

chuonguyena

Tài xế O-H


Hình 1 : Sơ đồ động hộp số 5 cấp
Bánh răng 4, 6, 8, 10, 12 luôn quay trơn trục thứ cấp và các bánh răng này luôn ăn khớp với các bánh răng 3, 5, 7, 9, 11 của trục trung gian. Hộp số trang bị ba bộ đồng tốc, số tiến hoặc lùi được gài bằng cách di chuyển bộ đồng tốc.
Hộp số 5 cấp tốc độ được thiết kế cho động cơ dầu Diesel, công suất thấp bốn số đầu tiên giúp cho động cơ tăng tốc nhanh chóng, số 5 giữ cho tốc độ động cơ giảm khi chạy đường trường để tăng tính kinh tế và tăng tuổi thọ.
· Số1:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh răng 4 của trục thứ cấp ,momen sẽ được truyền từ bánh răng 1, 2 , 3 , 4 và truyền đến trục cácđăng .
· Số 2:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía trước, các răng của bộ đồng tốc ăn khớp với vành răng của bánh răng số 6 trục thứ cấp. Momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 5 , 6 truyền ra cácđăng .
· Số 3:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh răng bánh răng 8 của trục thứ cấp , momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 7, 8 truyền ra cácđăng .
· Số 4:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh số 1 của trục sơ cấp làm cho trục sơ cấp và thứ cấp nối với nhau , trục trung gian không tham gia vào việc truyền momen xoắn .
· Số 5 :
Đẩy tay số cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía sau ăn khớp với bánh răng số 10 của trụv thứ cấp . Lúc này một bánh răng lớn của trục trung gian sẽ kéo bánh răng nhỏ của trục thứ cấp tạo nên một tỷ số truyền nhỏ hơn 1.
· Số lùi:
Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh răng 12 của trục thứ cấp, momen sẽ truyền từ 1, 2, 11, 13, 12 làm cho trục thứ cấp quay ngược chiều với trục sơ cấp.

có bản vẽ card ko bác nhỉ, cho mình xin với
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên