Chức năng của ECU điều khiển phun xăng

khoadongluc
Bình luận: 2Lượt xem: 7,381

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên

1. Mô tả chức năng điều khiển phun xăng
ECU động cơ có hai chức năng chính: Điều khiển thời điểm phun nhiên liệu và điều khiển lượng nhiên liệu phun.
ECU động cơ tính toán khoảng thời gian phun nhiên liệu (cũng là lượng nhiên liệu phun) cơ bản dựa vào hai tín hiệu sau:
1) Tín hiệu áp suất đường ống nạp.
2) Tín hiệu tốc độ động cơ.
ECU dựa trên những phép tính của chương trình lưu trong bộ nhớ.
ECU cũng xác định khoảng thời gian phun tối ưu cho từng chế độ hoạt động của động cơ dựa trên các tín hiệu từ các cảm biến khác.

2. Phương pháp phun nhiên liệu và thời điểm phun

Phương pháp phun nhiên liệu bao gồm các phương pháp: Dùng vòi phun để phun nhiên liệu đồng thời vào tất cả các xy lanh, phương pháp phân các xy lanh thành một vài nhóm và nhiên liệu được phun theo nhóm vào xy lanh, và phương pháp phun độc lập vào từng xy lanh.
Thời điểm phun nhiên liệu cũng khác nhau tùy theo động cơ, một số động cơ luôn bắt đầu vào một thời điểm xác định, trong khi các loại khác bắt đầu phun tại thời điểm được điều khiển bởi ECU theo lượng khí nạp, tốc độ động cơ,…
Phương pháp phun nhiên liệu cơ bản và thời điểm phun như sau. Ngoài ra, khi lượng phun càng lớn thì thời điểm bắt đầu phun càng nhanh.
a) Phun độc lập (theo trình tự): Nhiên liệu được phun độc lập cho từng xy lanh, mỗi lần phun sau hai vòng quay của trục khuỷu.

Hình 1 : Phun nhiên độc lập
b) Phun theo nhóm: Nhiên liệu được phun cho mỗi nhóm, mỗi lần phun sau hai vòng quay của trục khuỷu.

Hình 2 : Phun nhiên liệu theo nhóm
c) Phun đồng thời: Nhiên liệu được phun đồng thời vào các xy lanh tương ứng một lần sau mỗi vòng quay của trục khuỷu. Lượng nhiên liệu cần thiết để đốt cháy được phun trong hai lần phun.

Hình 3 : Phun nhiên liệu đồng thời
3. Điều khiển khoảng thời gian phun nhiên liệu
ECU động cơ làm thay đổi lượng phun nhiên liệu bằng cách thay đổi thời gian phun của vòi phun.
Thời gian phun nhiên liệu thực tế được xác định bằng hai yếu tố sau:
1) Khoảng thời gian phun cơ bản (tb), được xác định bằng lượng khí nạp và tốc độ động cơ.
2) Thời gian phun hiệu chỉnh (tc) khác nhau được xác định bằng các cảm biến khác nhau.
a) Điều khiển kim phun khi khởi động
Trong quá trình khởi động, rất khó xác định chính xác lượng khí nạp vào, do có sự thay đổi lớn về tốc độ động cơ. Vì lý do này, ECU động cơ lấy trong bộ nhớ thời gian phun cơ bản cho phù hợp với nhiệt độ động cơ, không tính đến lượng khí nạp vào. Sau đó cộng thêm thời gian hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạp và điện áp acquy để tạo ra thời gian phun thực tế ti.

Hình 4 : Điều khiển kim phun khi khởi động
b) Điều khiển kim phun sau khởi động
Sau thời gian khởi động động cơ, ECU động cơ sẽ xác định thời gian phun bằng cách:

Trong đó tc chịu ảnh hưởng bởi: nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí nạp, cảm biến bướm ga, …
tb : chịu ảnh hưởng bởi tín hiệu lượng gió nạp và tốc độ của động cơ.
c) Sự hiệu chỉnh thời gian phun
ECU động cơ luôn được thông báo về điều kiện vận hành của động cơ mọi lúc, bằng những tín hiệu từ các cảm biến và hình thành xung hiệu chỉnh khác nhau trong thời gian phun thực tế của động cơ.
- Hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạp

Hình 5 : Đặc tính hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạp
Mật độ khí nạp thay đổi theo nhiệt độ. Vì lý do này, ECU động cơ phải biết chính xác về nhiệt độ khí nạp để có thể điều chỉnh thời gian phun nhằm duy trì tỷ lệ hòa khí mà động cơ yêu cầu. ECU động cơ xem 20oC là nhiệt độ chuẩn và tăng giảm lượng nhiên liệu phụ thuộc vào thay đổi nhiệt độ khí nạp so với nhiệt độ này. Sự hiệu chỉnh dẫn đến sự tăng hoặc giảm lượng phun nhiên liệu tối đa vào khoảng 10%.
- Làm giàu nhiên liệu sau khi khởi động

Hình 6 : Sự hiệu chỉnh làm giàu sau khi khởi động
Ngay sau khi khởi động, ECU động cơ điều khiển phun thêm một lượng nhiên liệu phụ trong một giai đoạn xác định trước, để hỗ trợ việc ổn định sự vận hành của động cơ. Sự hiệu chỉnh làm giàu sau khởi động ban đầu này được xác định bởi nhiệt độ nước làm mát. Khi nhiệt độ thấp sự làm giàu về cơ bản sẽ tăng gấp đôi lượng nhiên liệu phun vào.
- Làm giàu nhiên liệu để hâm nóng động cơ
Khi sự bốc hơi nhiên liệu không tốt lúc trời lạnh, động cơ sẽ hoạt động không ổn định nếu không được cung cấp một hỗn hợp giàu xăng. Vì lý do này, khi nhiệt độ nước làm mát thấp, cảm biến nhiệt độ gửi tín hiệu đến ECU động cơ để hiệu chỉnh tăng lượng nhiên liệu phun, cho đến khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ đã được xác định trước (khoảng 60oC).
- Làm giàu nhiên liệu khi động cơ đầy tải
Khi động cơ hoạt động ở chế độ đầy tải, lượng nhiên liệu phun vào tăng lên tùy theo tải để đảm bảo sự vận hành của động cơ. Tùy theo loại động cơ mà tín hiệu đầy tải được lấy từ góc mở của bướm ga (loại tuyến tính) hay thể tích khí nạp. Sự làm giàu này có thể tăng 10–30% tổng lượng nhiên liệu.
- Hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí trong quá trình thay đổi tốc độ động cơ
Quá trình thay đổi tốc độ ở đây có nghĩa là lúc động cơ tăng hoặc giảm tốc. Trong suốt quá trình thay đổi, lượng nhiên liệu phun vào phải được tăng hay giảm để đảm bảo sự vận hành chính xác của động cơ.
- Hiệu chỉnh lúc tăng tốc
Khi ECU nhận ra sự tăng tốc của động cơ dựa trên tín hiệu từ cảm biến bướm ga, lượng nhiên liệu phun được tăng lên để cải thiện sự hoạt động tăng tốc của động cơ.
- Hiệu chỉnh lúc giảm tốc
Khi ECU động cơ nhận ra sự giảm tốc, nó giảm lượng nhiên liệu phun vào khi cần thiết để ngăn ngừa hỗn hợp quá đậm trong suốt quá trình giảm tốc.
- Sự cắt nhiên liệu
Cắt nhiên liệu khi giảm tốc: Trong quá trình giảm tốc độ, nếu bướm ga đóng hoàn toàn, ECU động cơ ngắt kim phun để cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và giảm đáng kể lượng khí thải. Khi tốc độ động cơ giảm xuống dưới một tốc độ ấn định hoặc cánh bướm ga mở, nhiên liệu được phun trở lại. Tốc độ động cơ khi ngắt nhiên liệu và tốc độ động cơ khi phun nhiên liệu trở lại sẽ cao hơn khi nhiệt độ nước làm mát thấp như trên đồ thị hình 7

Hình 7 : Đồ thị biểu diễn sự cắt nhiên liệu
Cắt nhiên liệu tại tốc độ động cơ cao: Để ngăn ngừa động cơ vượt tốc, kim phun sẽ ngừng phun nếu tốc độ động cơ tăng lên trên mức giới hạn. Sự phun nhiên liệu được phục hồi khi tốc độ động cơ giảm xuống dưới giới hạn.
- Hiệu chỉnh theo điện áp acquy

Hình 8 : Hiệu chỉnh lượng phun theo điện áp acquy
Có một sự trì hoãn giữa thời gian mà ECU gửi tín hiệu điều khiển đến kim phun và thời gian phun thực tế. Sự trì hoãn càng dài thì thời gian mở của kim phun càng ngắn so với lượng đã tính toán trong ECU và lượng nhiên liệu phun bị giảm đi một ít, không đủ đáp ứng chế độ tải của động cơ. Do đó, cần phải có sự hiệu chỉnh thời gian mở kim theo điện áp.
Trong khi hiệu chỉnh theo điện áp, ECU động cơ bù trừ cho sự trì hoãn này bằng cách kéo dài thời gian tín hiệu mở kim phun thêm một đoạn, tùy theo độ dài của đoạn trì hoãn.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên