Chia sẻ phần mềm tua contermet và reset túi khí carprog v7.28

grasssing
Bình luận: 34Lượt xem: 6,189

grasssing

Tài xế O-H
chia sẻ phần mềm tua contermet và reset túi khí carprog v7.28
ai cần mình gửi cho nhé
Thông tin bản này :
S5.1 - VAG (Audi, VW, Skoda, Seat) Airbag Reset Tool
S5.2 - BMW Airbag Reset Tool
S5.3 - Mercedes Benz Airbag Reset Tool
S5.4 - FORD Airbag Reset Tool
S5.5 - GM Airbag Reset Tool by OBDII
S5.6 - CARPROG CR16 Airbag tool - Audi, Mercedes, Ford, Volvo
S5.7 - Renault Airbag reset tool
S5.8 - Peugeot Airbag Reset tool
S5.9 - Citroen Airbag Reset tool
S5.10 - Honda Airbag Reset tool
S5.11 - Audi Airbag reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.14 - Ford Airbag Reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.16 - Hyundai Airbag Reset tool
S5.17 - KIA Airbag Reset tool
S5.18 - Lexus Airbag Reset tool
S5.19 - Rover Airbag Reset tool
S5.21 - Mazda Airbag Reset tool
S5.22 - Mitsubishi airbag reset tool
S5.23 - Nissan Airbag reset tool
S5.20 - Mercedes Benz Airbag Reset tool by direct connection
S5.25 - Opel Airbag reset tool by direct connection
S5.27 - Saab Airbag reset tool by direct connection
S5.28 - Subaru Airbag reset tool by direct connection
S5.30 - Toyota Airbag reset tool by direct connection
S5.31 - Alfa Romeo Airbag Reset Tool
S5.32 - Fiat Airbag Reset Tool
S5.33 - Porsche Airbag Reset Tool
S5.34 - Suzuki Airbag Reset Tool
S5.35 - Volvo Airbag Reset Tool
S5.36 - Daewoo Airbag Reset Tool

3. CarProg Full Dash:
S7.1 - VAG CAN programmer
S7.2 - CarProg Dashboard programming
S7.3 - CarProg Dashboard programming package update
S7.4 - Mercedes Benz ASSYST explorer
S7.5- VDO dash decrypt tool - Skoda Roomster, SuperB, VW Polo, Audi A3, A6, Allroad with 93C86 odometer change and PIN reading
S7.6 - Ford odometer change by OBDII (by CAN)
S7.7 - VW 2007+ by OBD - Golf, Passat, Eos, Touran, Tiguan, Octavia with Micronas by diagnostic
S7.8 - VAG VDO dashboards by K-line OBDII diagnostic - VW T5, Passat B5, Skoda SuperB and others
2J74YAUDI - Audi 2J74Y repair software for CarProg
 

skymass

Tài xế O-H
chia sẻ phần mềm tua contermet và reset túi khí carprog v7.28
ai cần mình gửi cho nhé
Thông tin bản này :
S5.1 - VAG (Audi, VW, Skoda, Seat) Airbag Reset Tool
S5.2 - BMW Airbag Reset Tool
S5.3 - Mercedes Benz Airbag Reset Tool
S5.4 - FORD Airbag Reset Tool
S5.5 - GM Airbag Reset Tool by OBDII
S5.6 - CARPROG CR16 Airbag tool - Audi, Mercedes, Ford, Volvo
S5.7 - Renault Airbag reset tool
S5.8 - Peugeot Airbag Reset tool
S5.9 - Citroen Airbag Reset tool
S5.10 - Honda Airbag Reset tool
S5.11 - Audi Airbag reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.14 - Ford Airbag Reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.16 - Hyundai Airbag Reset tool
S5.17 - KIA Airbag Reset tool
S5.18 - Lexus Airbag Reset tool
S5.19 - Rover Airbag Reset tool
S5.21 - Mazda Airbag Reset tool
S5.22 - Mitsubishi airbag reset tool
S5.23 - Nissan Airbag reset tool
S5.20 - Mercedes Benz Airbag Reset tool by direct connection
S5.25 - Opel Airbag reset tool by direct connection
S5.27 - Saab Airbag reset tool by direct connection
S5.28 - Subaru Airbag reset tool by direct connection
S5.30 - Toyota Airbag reset tool by direct connection
S5.31 - Alfa Romeo Airbag Reset Tool
S5.32 - Fiat Airbag Reset Tool
S5.33 - Porsche Airbag Reset Tool
S5.34 - Suzuki Airbag Reset Tool
S5.35 - Volvo Airbag Reset Tool
S5.36 - Daewoo Airbag Reset Tool

3. CarProg Full Dash:
S7.1 - VAG CAN programmer
S7.2 - CarProg Dashboard programming
S7.3 - CarProg Dashboard programming package update
S7.4 - Mercedes Benz ASSYST explorer
S7.5- VDO dash decrypt tool - Skoda Roomster, SuperB, VW Polo, Audi A3, A6, Allroad with 93C86 odometer change and PIN reading
S7.6 - Ford odometer change by OBDII (by CAN)
S7.7 - VW 2007+ by OBD - Golf, Passat, Eos, Touran, Tiguan, Octavia with Micronas by diagnostic
S7.8 - VAG VDO dashboards by K-line OBDII diagnostic - VW T5, Passat B5, Skoda SuperB and others
2J74YAUDI - Audi 2J74Y repair software for CarProg
chia sẻ phần mềm tua contermet và reset túi khí carprog v7.28
ai cần mình gửi cho nhé
Thông tin bản này :
S5.1 - VAG (Audi, VW, Skoda, Seat) Airbag Reset Tool
S5.2 - BMW Airbag Reset Tool
S5.3 - Mercedes Benz Airbag Reset Tool
S5.4 - FORD Airbag Reset Tool
S5.5 - GM Airbag Reset Tool by OBDII
S5.6 - CARPROG CR16 Airbag tool - Audi, Mercedes, Ford, Volvo
S5.7 - Renault Airbag reset tool
S5.8 - Peugeot Airbag Reset tool
S5.9 - Citroen Airbag Reset tool
S5.10 - Honda Airbag Reset tool
S5.11 - Audi Airbag reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.14 - Ford Airbag Reset tool by direct connection to EEPROM or MPU
S5.16 - Hyundai Airbag Reset tool
S5.17 - KIA Airbag Reset tool
S5.18 - Lexus Airbag Reset tool
S5.19 - Rover Airbag Reset tool
S5.21 - Mazda Airbag Reset tool
S5.22 - Mitsubishi airbag reset tool
S5.23 - Nissan Airbag reset tool
S5.20 - Mercedes Benz Airbag Reset tool by direct connection
S5.25 - Opel Airbag reset tool by direct connection
S5.27 - Saab Airbag reset tool by direct connection
S5.28 - Subaru Airbag reset tool by direct connection
S5.30 - Toyota Airbag reset tool by direct connection
S5.31 - Alfa Romeo Airbag Reset Tool
S5.32 - Fiat Airbag Reset Tool
S5.33 - Porsche Airbag Reset Tool
S5.34 - Suzuki Airbag Reset Tool
S5.35 - Volvo Airbag Reset Tool
S5.36 - Daewoo Airbag Reset Tool

3. CarProg Full Dash:
S7.1 - VAG CAN programmer
S7.2 - CarProg Dashboard programming
S7.3 - CarProg Dashboard programming package update
S7.4 - Mercedes Benz ASSYST explorer
S7.5- VDO dash decrypt tool - Skoda Roomster, SuperB, VW Polo, Audi A3, A6, Allroad with 93C86 odometer change and PIN reading
S7.6 - Ford odometer change by OBDII (by CAN)
S7.7 - VW 2007+ by OBD - Golf, Passat, Eos, Touran, Tiguan, Octavia with Micronas by diagnostic
S7.8 - VAG VDO dashboards by K-line OBDII diagnostic - VW T5, Passat B5, Skoda SuperB and others
2J74YAUDI - Audi 2J74Y repair software for CarProg
cho mình xin cái link
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên