xe tải lớn

  1. Prox271109

    Thảo luận về hệ thống phanh

    Các cụ cho em hỏi 2 loại phanh đĩa và phanh tang trống được ứng dụng vào các loại xe như thế nào? Có phải các loại xe tải lớn, xe khách,... thì thường phải dùng phanh tang trống mà không dùng phanh đĩa hay không? (vì em thấy vẫn có một số xe trọng tải lớn vẫn dùng phanh đĩa bình thường.) Cảm ơn...
Bên trên