vị trí trục khuỷu

  1. TrinhTan

    Dấu hiệu nhận biết cảm biến vị trí trục khuỷu bị hư hỏng

    Cảm biến vị trí trục khuỷu có công dụng báo cho ECU của xe biết chính xác tốc độ của động cơ và vị trí của trục khuỷu. Từ đó, ECU sẽ tính toán và kết hợp với tín hiệu trục cam để điều chỉnh các thời điểm phun nhiên liệu và đánh lửa thích hợp cho các xi-lanh của động cơ. Cảm biến vị trí trục...
Bên trên