trục cam biến thiên

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Tìm hiểu động cơ MIVEC của Mitsubishi

    Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control-System, hay còn được gọi là Hệ thống Điều khiển điện tử van biến thiên - MIVEC, đây là cơ chế điều khiển hệ thống phân phối khí được phát triển bởi Mitsubishi Motors và hiện đang được trang bị trên những thế hệ động cơ tiên tiến của nhà sản...
  2. NVTien123

    Hệ thống van phối khí thông minh I- VTEC của Honda

    I-VTEC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ HIỆN ĐẠI I.Giới thiệu chung: I-VTEC là hệ thống phân phối khí hiện đại của HONDA. Hệ thống này phát triển trên cơ sở của hệ thống VTEC (Variable Vale Timing And Lift Electronic Control ) và VTC ( Variable Overlap Timing Control) có nghĩa là: iVTEC làm việc theo...
Bên trên