transaxles

  1. Thach.Pham

    Automatic Transmissions and Transaxles (Pearson Automotive Series) 7th Edition

    Tài liệu hoàn chỉnh, hiện đại về nguyên lý vận hành cũng như quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động hiện đại, cùng với các kỹ năng thực hành mà học viên phải nắm vững để thành công trong ngành công nghiệp. Cuốn sách tập trung vào lý thuyết chung về vận hành, chẩn đoán và sửa chữa các bộ...
Bên trên