thay đổi hành trình piston

  1. KlayThompson

    Công nghệ thay đổi hành trình piston D-Cycle

    Điểm đặc biệt của Công nghệ thay đổi hành trình piston (Differential Stroke-Cycle Piston Technology – or D-Cycle) là một piston sẽ hoàn thành 4 chu kỳ như một động cơ 4 kỳ truyền thống (IEC) chỉ với một vòng quay trục khuỷu. Chu trình làm việc đặc thù của công nghệ D-Cycle: - 1. Power...
Bên trên