tháo lắp

  1. N

    Quy trình tháo lắp thân xy lanh động cơ c6.4

    BẠC LÓT TRỤC CAM - THÁO GỠ VÀ LẮP ĐẶT Quy trình tháo gỡ - Các tools cần thiết: + 8S-2241: Công cụ tháo bạc lót trục cam 1 + 8H-0684: Cờlê, cần siết 1 - Bắt đầu thực hiện: a. Tháo gỡ vỏ bánh đà. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Vỏ bánh đà-tháo gỡ và lắp đặt”. b. Tháo trục cam. Tham khảo...
  2. JangTran0811

    Quy trình tháo lắp bơm nhiên liệu cao áp (Dịch Tiếng Anh/Việt song song)

    Removal Procedure Quy trình tháo gỡ: Lưu ý: Cleanliness is an important factor. Before you begin the removal procedure, the exterior of the components should be thoroughly cleaned. This will help to prevent dirt from entering the internal mechanism. Vấn đề sạch sẽ là một yếu tố quan trọng...
Bên trên