tháo bơm cao áp

  1. JangTran0811

    Quy trình tháo lắp bơm nhiên liệu cao áp (Dịch Tiếng Anh/Việt song song)

    Removal Procedure Quy trình tháo gỡ: Lưu ý: Cleanliness is an important factor. Before you begin the removal procedure, the exterior of the components should be thoroughly cleaned. This will help to prevent dirt from entering the internal mechanism. Vấn đề sạch sẽ là một yếu tố quan trọng...
  2. chuyên gia ôtô

    Cách cân chỉnh bơm cao áp trên máy cân bơm

    [LINK=][
Bên trên