sym

  1. tanluong_565

    Attila Victoria thường xuyên hỏng bình điện

    Chào các bác! Nhờ các bác chẩn đoán bệnh giúp em con Ati Victoria, hiện tượng ban đầu của nó là yếu bình, đề không được, em tháo bình ra thì thấy bình phù, hỏng (cũng đã thay bình được 1,5 năm) nên em cho là bình thường và thay bình mới vào. Sau đó xe hoạt động bình thường. nhưng khoảng 1 tháng...
Bên trên