số n lại nằm giữa số 1 và 2

  1. P

    Tại sao trên xe côn tay, số N lại nằm giữa số 1 và 2

    Cách bố trí các bước chuyển số của xe côn tay hiện tại đã được thiết kế lại vào năm 1975 để đảm bảo an toàn và hiệu đạt hiệu quả sử dụng cao nhất. Trong những năm 1960 và 1970 của thế kỉ trước, cấu tạo của hộp số trên xe máy đặt số mo (N - Neutral) lên trước số 1. Điều này được xem như hiển...
Bên trên