sạc xe điện

  1. truong.congminh

    Công nghệ sạc ô tô điện hai chiều có tạo nên lợi thế so với sạc điện một chiều

    1. Công nghệ sạc hai chiều là gì? Công nghệ sạc hai chiều cho phép năng lượng truyền theo cả hai cách: từ mạng lưới điện (trạm sạc) vào ô tô và từ xe vào ngược lại mạng lưới điện (V2G) hoặc đến nhà của bạn (V2H). Điều này mang đến một bước đột phá lớn trong công nghệ sạc so với công nghệ sạc một...
Bên trên