quay nặng

  1. Phuloc2367

    Máy quay nặng khi lắp bugi

    Chào các cụ Tình hình là em gặp cái xe để lâu không nổ máy. Em đã tiến hành thay bình ac quy, relay đề, kiểm tra dây điện trong hệ thống khởi động, kiểm tra motor đề vẫn quay rất mạnh, cáp khởi động không bị sụt áp :( Đến khi mở ra quay máy mới biết nó cực kì nặng, có khúc thì nó kẹt cứng...
Bên trên