phun xăng gdi

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Công nghệ phun xăng kết hợp D-4S mới của Toyota

    Công nghệ phun xăng kết hợp D-4S (Direct Injection 4 Stroke Engine) là sự kết hợp giữa phun xăng điện tử đa điểm (MPI) và phun xăng trực tiếp (GDI) áp suất cao, sử dụng 2 vòi phun tùy thuộc vào yêu cầu tốc độ của vòng tua động cơ. Phân biệt phun xăng trực tiếp và gián tiếp GDI và MPI Tại...
  2. Phat76

    Tại sao hệ thống phun xăng trực tiếp GDI có thể làm tăng tỷ số nén ??

    Như tiêu đề : - Phun xăng trực tiếp GDI làm sao tăng tỷ nén?? - Cho mình hỏi các biện pháp tăng tỷ số nén ??
Bên trên