#phanmemoto #universal

  1. trivan98

    Lỗi Universal viewer pro

    Các bác trong diễn đàn cho mình hỏi cái Universal viewer pro 6.7.0.2 của mình sao mở file index cái được các không. Với lại có mấy file index cẩm nang sửa chữa mình mở bằng Chrome nó bị lỗi undifined với access is denied là sao vậy các bác. Bác nào biết cho giải đáp giùm mình với, nếu được chỉ...
Bên trên