p0125

  1. jacksparrow11

    Pan Toyota Camry LE 2009 AT: Mã lỗi P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control

    Góc chia sẻ: Toyota Camry LE 2009 AT 1. Tình trạng bệnh án: Báo đèn CHECK, nóng máy, xe bị oà ga (lúc bị lúc không), RPM có khi lên đến 1500v/p không hạ xuống . Sau khi nhận xe tiến hành đọc mã lỗi như...
Bên trên