oxysensor

  1. winner

    Thay cảm biến ô xy đơn giản hay phức tạp?

    Thay Oxy sensor là một công việc đơn giản : vặn sensor cũ ra rồi ráp sensor mới vào . Bài nầy có mục đích tạo cảnh giác để tránh hư hại và tốn công sức cho một công việc đơn giản đó . Đời sống của một oxy sensor vào khoảng 120,000km hoặc lâu hơn tuy theo hên xui của chủ xe ! Khi sensor...
Bên trên