ô tô chạy bằng nước

  1. KlayThompson

    Ô tô chạy bằng nước hoạt động thế nào ?

    Chúng ta đã từng nghe về xe sử dụng nước làm nhiên liệu trên báo, tạp chí, TV và các website. Nó đã từng là một chủ đề “hot” vào năm 2012. Nhưng nếu nước có thể được sử dụng như một nhiên liệu thì tại sao chúng ta không sử dụng chúng cho tới bây giờ. Có những hạn chế nào trong việc sử dụng nước...
Bên trên