#mỡbôitrơn #cấutạomỡbôitrơn #kýhiệumỡbôitrơn

  1. trivan98

    Cơ bản về cấu tạo của mỡ bôi trơn động cơ

    Tôi đăng bài này nhằm giúp một chút cho các bác tìm hiểu về mỡ bôi trơn hoặc các bác đang làm đồ án tại trường có thêm ít thông tin để phục vụ cho công việc của mình. MỠ BÔI TRƠN Mỡ bôi trơn gồm có dầu và chất làm đặc. Trong quá trình làm đặc những cấu trúc rỗng được tạo ra. Dầu được chứa trong...
Bên trên