lưu ý

  1. Trinh_Cao

    Những tiếng ồn động cơ và hệ truyền động cần lưu ý

    Một ngày nào đó khi lái xe đi làm và bạn bỗng nghe thấy những tiếng như gió rít, tiếng cốc cốc như gõ cửa hoặc gầm gừ… phát ra từ động cơ thì đó chính là những triệu chứng cho thấy xe của bạn cần được sửa chữa. 1. Âm thanh như tiếng gió rít. Khi khởi động xe và bạn nghe được những âm thanh...
Bên trên