laixeantoan

  1. thanhvolang

    8 Lưu ý để lái xe an toàn

    1 Hãy nghĩ đến sự an toàn trên hết. Bản thân tránh được những xu hướng lái xe hung hăng và thiếu chú ý sẽ giúp bạn có một vị thế vững chắc hơn để đối phó với tình trạng lái xe tồi của người khác. Để lại nhiều khoảng trống giữa bạn và xe phía trước. Luôn khóa cửa và thắt dây an toàn để bảo vệ bạn...
Bên trên