hoa lốp xe

  1. POGBA

    Tìm hiểu về các loại hoa lốp ô tô và tác dụng

    Hoa lốp là bộ phận cấu thành lốp ô tô, có ảnh hưởng rất lớn tới việc di chuyển của xe. Mỗi loại hoa lốp sẽ đáp ứng các điều kiện khác nhau của mặt đường và loại xe sử dụng. Khi xe di chuyển trên đường không khí bị cuốn vào các rãnh hoa lốp và bị nén giữa các rãnh này và mặt đường. Khi hoa lốp...
Bên trên