hệ thống trc

  1. ngo kien

    Hệ thống TRC (Traction Control System) hoạt động như thế nào?

    Hệ thống TRC (Traction Control System- Điều Khiển Lực Kéo) là hệ thống giảm mômen xoắn của động cơ khi bánh xe bắt đầu trượt quay không phụ thuộc vào ý định của người lái, cùng lúc đó nó điều khiển hệ thống phanh vì vậy giảm mômen truyền đến mặt đường tới một giá trị phù hợp. Ở đường có hệ số...
Bên trên