hệ thống siêu nạp

  1. dangnamphong

    Tìm hiểu về hệ thống siêu nạp – Supercharger

    Tìm hiểu về hệ thống siêu nạp – Supercharger Supercharger dùng để làm gì? Supercharger có thể gọi là một máy nén không khí vì nó thực hiện việc hút không khí từ bên ngoài, sau đó nén lại và cung cấp cho động cơ. Giúp cho mỗi chu kỳ nạp của động cơ được cung cấp thêm nhiều khí nạp hơn, động cơ...
Bên trên