hệ thống nhiên liệu động cơ phun xăng 2gr-fe

  1. T

    Xin tài liệu tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ 2GR-FE.

    Chào các cụ. Em đang làm đồ án thiết kế động cơ, tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ 2GR-FE, mà không biết tính như thế nào, tại chỉ có tài liệu động cơ sử dụng bộ chế hòa khí, trong khi động cơ này là loại phun xăng. Vậy cụ nào có tài liệu tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ 2GR-FE (hoặc...
Bên trên