hệ thống đánh lửa trực tiếp

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Hệ thống đánh lửa- Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục

    Hệ thống đánh lửa là bộ phận quan trọng của động cơ, nó cùng với các hệ thống khác kết hợp với nhau để đảm bảo tình trạng hoạt động của xe một cách ổn định nhất. Giữ vai trò quan trọng như vậy, hệ thống đánh lửa có hai nhiệm vụ chính là tạo dòng điện đủ mạnh (> 20.000V) để có thể phóng qua khe...
  2. dodgechallenger

    Hệ thống đánh lửa

    Các cụ trên diễn đàn cho cháu hỏi trên hệ thống đánh lửa trực tiếp DIS. Các hư hỏng phần cơ khí của hệ thống đánh lửa như bugi, cuộn sơ cấp, thứ cấp còn các hư hỏng gì nữa ạ. Phần điện điện tử, thì hư hỏng tụ, tranzito, đi ốt, các cảm biến, góc đánh lửa sai có đủ và đúng không?. các hư hỏng điện...
Bên trên