hdh

  1. T

    kobelco sk200-8 lên dốc bị chết máy

    xin chào ae mong ae giúp đỡ con sk200-8 của mình lên dốc bị lim tải chết máy ko di chuyển lên được
Bên trên