ford explorer

  1. nguyenvietduc321654

    Ford Explorer 2013 Sơ đồ đấu dây & hướng dẫn sửa chữa (phần điện)

    Ford Explorer 2013 Sơ đồ đấu dây & hướng dẫn sửa chữa (phần điện) dựa theo Mitchell. Ngôn ngữ: Tiếng Anh Định dạng: PDF Kích thước: 625 MB.
  2. trinhhhm

    Nếu mua xe, khuyên anh em đừng mua xe Ford ở Việt Nam?

    Quan điểm cá nhân của độc giả: Nếu mua xe khuyên anh em đừng mua Ford! Trích bài viết của bạn Vương Việt Phương (từ Facebook): "Đến ngày hôm nay xe mình chính thức bị buộc phải nằm trong gara của Ford Phổ Quang khoảng 6 tháng. Trong thời gian đấy 1 phần là do tình hình dịch bệnh căng thẳng...
Bên trên