diễn đàn oto hui

  1. Canh Miếu

    Chúc mừng sinh nhật Cụ Cai banh xe (Thành viên tâm huyết của diễn đàn OH)

    Kính thưa các Cụ! Hôm nay 01/10, diễn đàn OTO-HUI của chúng ta vui mừng thông báo sinh nhật của một thành viên cực kỳ tâm huyết với diễn đàn Cụ @Cai banh xe. Người đã theo suốt diễn đàn từ những ngày đầu thành lập và đã đóng góp rất nhiều bài viết hay, có giá trị cho diễn đàn của chúng ta. Luôn...
Bên trên