công nghệ đĩa phanh

  1. MyS2Love

    Công nghệ đĩa phanh mới trên Porsche Cayenne Turbo 2018

    Công nghệ đĩa phanh mới có tên Porsche Surface Coated Brake (PSCB), lần đầu tiên được trang bị trên chiếc Porsche Cayenne phiên bản Turbo 2018. Porsche Cayenne là dòng xe SUV chuẩn mực của Porsche được tái phát triển hoàn toàn mới ra và mắt toàn cầu cuối tháng 8/2017 tại Stuttgart, Đức. Tiếp...
Bên trên